PUBLIC SERVICERÅDET


I en öppen demokrati är det betydelsefullt att medborgarna har tillgång till etermedier, som är oberoende av mediemarknaden liksom också i sitt programutbud står fritt från inflytande från makteliter och politiska partier. Den bästa modellen för detta är en offentligt finansierad public service radio och television, som idag endast finns i ett tiotal av världens 192 länder.

Public Servicerådet slår vakt om att svensk public service radio och television bidrar till en vidgad yttrandefrihet och främjar en demokratisk utveckling. Detta sker genom att radio- och tv-företagen med public serviceuppdrag bedriver en sändningsverksamhet av hög kvalitet både tekniskt och innehållsmässigt. Verksamheten skall finansieras med offentliga medel, som tv-avgift eller skattemedel, utan privata eller kommersiella inslag.

Rådets uppgift är att som nätverk och opinionsbildare slå vakt om dessa grundläggande public servicevärden och dessutom stödja arbetet med att förstärka dessa värden. Rådet medverkar till att stärka den demokratiska kontrollen över de radio- och tv-företag som har samhällets uppdrag att bedriva public serviceverksamhet. Detta kan ske genom att utveckla en aktiv kommunikation med lyssnare och tittare liksom medverkan i den offentliga dialogen och det utredningsarbete som berör public service.

Public servicerådet har inga anknytningar till myndigheter, företag eller intresseorganisationer. Rådet är partipolitiskt obundet.

Public servicerådet är öppen för medlemskap för alla personer som stödjer den ideella föreningens grundläggande inriktning.

Medlemskap

Medlemsavgifter finansierar föreningens kommunikation, utredningsarbete och mötes- och seminarieverksamhet.

Som medlem i Public servicerådet kan du vara med och påverka framtiden för svensk radio och tv. Skicka in ansökan. Efter styrelsebeslut får du bekräftelse på ditt medlemskap per epost.

Stadgarna för Public servicerådet (utdrag)

Information om medlemmar lämnas inte ut till tredje person. Public servicerådet är en ideell förening och ditt medlemskap är enbart en fråga för styrelsen.

Ansök om medlemskap.Vi behöver då dessa uppgifter:
För- och efternamn, epostadress, postadress och postnummer/ort samt gärna mobilnummer.

Epost: